Trafik och infrastruktur

Infrastrukturen har blivit en allt viktigare del i vår vardag. Kommuner har många och breda uppdrag som rör trafik och infrastruktur. Det handlar om trafiksäkerhet, väghållning och omfattande infrastrukturprojekt.

Här till höger kan du bland annat ansöka om schakttillstånd eller skicka en felanmälan till kommunen.