Samtycke till publicering

Godkännande av publicering av media

Detta formulär är för att ge ditt samtycke till att kommunen på får använda bilder eller filmklipp på dig eller ditt barn på kommunens hemsida eller annat material från kommunen

Starta e-tjänst