Inackorderingsstöd

För dig som studerar långt ifrån hemmet.

Ett stöd för dig som studerar på ett långt avstånd ifrån hemmet. Stödet är en skyldighet som kommunen har emot eleven till och med det första halvåret på det året då eleven fyllt 20 år. Stödet beviljas under förutsättning att den sökta utbildningen inte finns på hemorten och att avståndet bostad-skola är minst 40 km.

Starta e-tjänst