Hälsokort

Om barnet har någon sjukdom som är viktig att förskolan/pedagogisk omsorg känner till.

Hälsokortet är ett viktigt sätt för verksamheten att får reda på om det finns några allergier eller sjukdomar som gör att de måste anpassa verksamheten eller kosten. Så att barnet inte utsätts för faror som kan förebyggas på ett enkelt sätt.

Starta e-tjänst