Kostintyg

Här kan du lämna in ditt barns kostintyg.

Föräldrar till barn som går i grundskola och gymnasium lämnar nytt kostintyg varje nytt läsår. Föräldrar till barn som går på förskola lämnar nytt kostintyg varje kalenderår. Vid förändringar i kosten eller vid frånvaro kontaktas förskolans/skolans kök. Vid ej avanmäld frånvaro, längre än 14 dagar, tas specialkosten bort.

Starta e-tjänst