Ansökan om plats för elever från annan kommun

Ansökan om plats inom grundskolan för elever från en annan kommun

Anmälan till grundskolan i kommunen för en elev som kommer ifrån en grannkommun. Tänk på att kommunen kan prioritera elever från den egna kommunen före elever från andra kommuner. Så elever från andra kommuner får gå i kommunens skolor i mån av plats.

Starta e-tjänst