Ansökan om barnomsorg

Ansökan om barnomsorgsplats

Använd denna tjänst för att ansöka om plats i barnomsorgen för ditt barn. Båda vårdnadshavarna behöver skriva under ansökan, detta kan göras i samma dator eller i två olika datorer.

Starta e-tjänst