Anmälan om att starta skola eller förskola

"Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsyn av skolor, förskolor och liknande enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Det är till denna nämnd som du anmäler att starta skola/förskola. "

"Man ska i anmälan redogöra för bl.a. byggnadens storlek, hygienutrymme och ventilation m.m. Syftet är att förhindra ohälsa hos de barn som vistas i lokalerna. "

Starta e-tjänst