Organisation

Kommunen är en stor organisation med en hög grad av ansvar. Besluten fattas i stor utsträckning lokalt.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är kommunens centrala politiska ledning. Varje fackförvaltning har en politiskt nämnd och alla kommunala bolag har styrelser.

Här kan du skicka in synpunkter till kommunen.