Demokrati

Här kan du hitta information om det politiska livet i kommunen. Du kan hitta information om de olika nämnderna och vilka beslut som fattas. Du kan också skicka in synpunkter till kommunen och följa sammanträden i kommunfullmäktige.