Bygga och bo

Här hittar du bland annat information om ditt boende, avfall, avlopp, renhållning och diverse tillstånd.

Vissa åtgärder på ditt hus eller fastighet kräver ansökan om bygglov och vissa andra åtgärder kräver anmälan hos kommunen.Under respektive flik på vänster sida hittar du mer information.