Vuxenutbildning

Det finns flera olika former av utbildning för att komplettera sin kompetens som vuxen. En del av ansvaret för att erbjuda sådan utbildning ligger på kommunen.