Förskola och pedagogisk omsorg

Om barnet är mellan 1-5år, om förälder arbetar/studerar eller är arbetslös så kan barnet få plats i förskoleverksamhet.

Förskolan följer läroplan och arbetar ständigt för barnens utveckling och framtid.