God man, förvaltare och förmyndare

Här finner du information om god man, förvaltare och förmyndare.

En god man eller förvaltare är ombud för en person som behöver hjälp med att bevaka sina ekonomiska, rättsliga eller personliga intressen.

För att få ett uppdrag som god man eller förvaltare får du inte förekomma i polisens eller kronofogdens register