Ekonomiskt bistånd

Av kommunen kan du få rådgivning och hjälp med din ekonomiska situation.

Om du som medborgare inte har tillräcklig inkomst kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. VIlken hjälp du kan bli beviljad beror på din familjs ekonomi och situation.

Här till höger kan du läsa mer och ansöka om olika sorters ekonomisk hjälp.