Barn och familj

Kommunen arbetar med frågor som rör familjen på olika sätt. Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt och tonårstid. 

Här kan du bland annat anmäla gemensam vårdnad av barn, ansöka/säga upp vårdnadsbidrag eller ansöka om särskilt boende.