Äldreomsorg

Du som är 65 år eller äldre ska få det stöd och den hjälp som du behöver. Detta ska bidra till att du kan bo kvar i hemmet längre.

I första hand ges hjälpen i ditt hem. Om du inte kan bo kvar i ditt hem längre trots det stöd som du kan få där kan du få en plats på särskilt boende.

Kommunen har mycket att erbjuda när det gäller stödinsatser både i och utanför hemmet.