Uppsägning/omplacering av plats i grundskolan

Om ni vill ändra placeringen av ert barn till en annan skola eller säga upp platsen

Då ditt barn inte längre är i behov av platsen inom grundskolan på grund av t.ex. flytt till annan kommun så ska detta anmälas till kommunen.

Starta e-tjänst