Uppsägning av plats i musikskolan

Här kan kan du säga upp ditt barns plats i musikskolan.

Uppsägning ska göras före vårterminen och före nästkommande hösttermin.

Starta e-tjänst