Uppgift om cistern och rörledningar som tagits ur bruk

Anmälan om att en cistern och rörledningar har tagits ur bruk

Alla cisterner mellan 1-10 kubik måste anmälas när de tas ur bruk. Cisternen anses vara ur bruk när den inte används. Då ska rörledningarna tömmas och göras rent och sättas igen eller tas bort. Om så inte sker anses cisternen fortfarande i bruk.

Starta e-tjänst