Tillägg, borttag, ändring av kurser

Formuläret för att ändra dina kursval inom vuxenutbildningen

För att ändra dina val av kurser, ta bort, ändra eller avsluta kurs.

Starta e-tjänst