Tekniskt Samråd

Välj denna tjänst för att skicka in handlingar inför tekniskt samråd. Kräver att ärendenummer anges.

Här kan skicka in handlingar som du inte bifogat ansökan eller som du inte blivit ombedd av kommunen att komplettera med. Du måste ange till vilken ansökan du skickar in dina handlingar. Exempel på handlingar som behövs vid ett tekniskt samråd kan vara förslag till kontrollplan, olika typer av teknisk dokumentation till en kopia på brandskyddsdokumentation. Starta tjänsten genom att trycka på länken "Starta här".

Du kan fortsätta med en påbörjad komplettering i upp till 7 dagar efter att du senast sparat den i tjänsten. Klicka på länken "Starta här" och därefter på "Framåt" tills du är i rätt formulär för att fortsätta.

Starta e-tjänst