Riskklassificering

Ansökan/bedömningen görs av den som söker utifrån riskklassificering av livsmedelsanläggningen

I denna ansökan ska du beskriva vilken typ av verksamhet som ska startas och dess huvudsakliga inriktning, vilka livsmedel som ska hanteras och hur man ska hantera det, storlek i arbetskraft på anläggningen och vilken risknivå som hanteringen inkluderar.

Starta e-tjänst