Strandskyddsdispens

Särkskilda skäl krävs för att bevilja dispens

Det krävs särskilda skäl för att bevilja dispens eller upphäva strandskyddet. En fri passage på ca 25 meter närmast vattnet måste alltid finnas. Åtgärderna får inte heller leda till sämre djur och växtliv. Och det allmänna intresset för området väger i normalfallet tyngre än den enskildes.