Strandskydd

Välj denna tjänst för ansökan om strandskyddsdispens

Här kan du ansökan om strandskyddsdispens Inom strandskyddsområdet är det förbjudet att till exempel anlägga, gräva eller bygga. För att få bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet krävs dispens. För att få dispens krävs ett särskilt skäl enligt lagen, och att syftet med strandskyddet inte påverkas negativt. Starta tjänsten genom att trycka på länken "Starta här". Du kan fortsätta med en påbörjad dispensansökan i upp till 7 dagar efter att du senast sparat den i tjänsten. Klicka på länken "Starta här" och därefter på "Framåt" tills du är i rätt formulär för att fortsätta.

Starta e-tjänst