Strandskydd

Med denna tjänst kan du ansöka om strandskyddsdispens.

För att kunna söka dispens på bästa sätt måste du känna till vissa uppgifter som kommunen behöver för sin handläggning. Fastighetens beteckning måste fyllas i och vilka ritningar och handlingar som normal ska bifogas.

Starta e-tjänst

Hämta pappersblankett som PDF