Servisanmälan för VA (Vatten och avlopp)

Anslutning till ledningsnätet

Denna ansökan är till för att få ansluta en fastighets avloppsanläggning till det kommunala ledningsnätet.

Kräver e-legitimation för att kunna ansöka.

Starta e-tjänst