Schakttillstånd

Ansök om tillstånd för schaktning.

Ansökan ska göras när arbete ska utföras på kommunens mark som innefattar grävning. Du som är entreprenören ansvarar för arbetet och ser till att det sker med försiktighet.

Kräver e-legitimation för att kunna ansöka.

Starta e-tjänst