Ansökan om äldreomsorg

Här kan du ansöka om äldreomsorg.

De flesta insatser inom äldreomsorgen behöver du ansöka om. När du fått beslut om insats kan du i de flesta fall själv välja vem som ska utföra tjänsten. Du kan till exempel få hemtjänst, ledsagning, dagverksamhet eller vård- och omsorgsboende.

Starta e-tjänst