Medgivande till placering i grundsärskola

Om du vill lämna medgivande till placering i grundsärskola.

Om en elev ska placeras i grundsärskola måste vårdnadshavaren enligt skollagen ge sitt medgivande. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna medgivandet.

Starta e-tjänst