Marklov

Med denna tjänst kan du ansöka om marklov.

För att ansöka på bästa sätt måste du känna till vissa uppgifter innan du börjar och som kommunen sedan behöver för sin handläggning. Du behöver kunna redovisa en fastighetsbeteckning uppgifter om en kontrollansvarig när så krävs och tillgång till digitala ritningar som handlingar.

Starta e-tjänst

Hämta pappersblankett som PDF