Markloven

Välj denna tjänst för marklovspliktiga åtgärder

Här startar du din marklovsansökan Marklov söker du bland annat vid schaktning eller fyllning som avsevärt ändrar en tomts höjdläge. Marklov kan också krävas vid trädfällning. Starta tjänsten genom att trycka på länken "Starta här" Du kan fortsätta med en påbörjad ansökan i upp till 7 dagar efter att du senast sparat den i tjänsten. Klicka på länken "Starta här" och därefter på "Framåt" tills du är i rätt formulär för att fortsätta.

Starta e-tjänst