Intresseanmälan för uppdrag som god man eller förvaltare

Om du vill lämna en intresseanmälan för att bli god man eller förvaltare.

Om du är intresserad av att vara god man eller förvaltare för någon kan du göra en intresseanmälan till överförmyndaren i kommunen. God man eller förvaltare kan utses enligt föräldrabalken. Godmanskap och förvaltarskap anordnas av domstol för personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver stöd. Din huvuduppgift som god man/förvaltare är att bevaka den enskildes rätt, förvalta hans/hennes egendom och sörja för hans/hennes person. Som god man/förvaltare står du under överförmyndarens eller överförmyndarnämndens tillsyn och kontroll.

Starta e-tjänst