Kontaktperson i kultur- och fritidskontorets föreningsregister på kommunens webbplats

Formulär för att ange vilken kontaktperson ni använt er av på kommunen

Formulär för att ange vilken person som varit er kontakt person på kommunens föreningsregister.

Starta e-tjänst