Förteckning över huvudmans/omyndigs tillgångar och skulder

Om du ska lämna en förteckning över en huvudmans/omyndigs tillgångar och skulder.

Du som är god man, förvaltare och särskilt förordnade förmyndare ska lämna en förteckning över den omyndighes/huvudmannens tillgångar och skulder per förordnandedagen. Förteckningen ska vara överförmyndaren tillhanda inom två månader från förordnandedagen. Är du en legal förmyndare (förälder) ska du lämna en förteckning inom en månad från det den omyndiges tillgångar överstiger åtta gånger gällande prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken eller fått tillgångar som ska stå under särskild överförmyndarkontroll.

Starta e-tjänst