Fullmakt att företräda annan i kontakten med Lidingöstads äldre- och handikappförvaltning

Om du vill ge någon fullmakt för att föra din talan

För att ge en person din tillåtelse att företräda dig i kontakt med komunen i ett ärende där du själv av någon orsak inte kan föra din talan

Starta e-tjänst