Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Den som säljer tobaksvaror ska utföra egenkontroll över försäljningen och garantera att det finns ett för verksamheten passande egenkontrollprogram.

Från och med den 1 augusti 2010 ska egenkontrollprogrammet lämnas in med anmälan till kommunen tillsammans med övriga uppgifter som behövs för kommunens tillsyn

Starta e-tjänst