Grannyttrande över borrning av bergvärme

Ett yttrande för grannar om de har invändningar mot borrningen.

Enligt 19 kap 4 § i miljöbalken får de som bor i närheten av det planerade borrhålet yttra sig. Det kan röra sig om närhet till vattentäckt, annat borrhål eller annat objekt som kan påverkas av borrning/installationen.

Starta e-tjänst