Attefallsanmälan

Med denna tjänst kan du göra en anmälan avseende följande bygglovsbefriade åtgärder:

» Komplementbostadshus (max 25 kvm byggnadsarea) » Komplementbyggnad (max 25 kvm byggnadsarea) » Tillbyggnad av huvudbyggnad (max 15 kvm bruttoarea) » Takkupa på huvudbyggnad (max 2 st) » Inreda ny bostad i enbostadshus.

Starta e-tjänst

Hämta pappersblankett som PDF