ByggVilla

Med denna tjänst kan du ansöka om bygglov.

För att ansöka på bästa sätt måste du känna till vissa uppgifter som kommunen behöver för sin handläggning. Fastighetens beteckning måste fyllas i, uppgifter om kontrollansvarig när så krävs och vilka ritningar och handlingar som normal ska bifogas med ansökan.

Starta e-tjänst

Hämta pappersblankett som PDF