Beställning av utsättning

Uttsättning av fastighet vid nybyggnad eller utbyggnad

En uttsättning av byggnaden för att fastställa byggnadens positon

Starta e-tjänst