Beställning av radondosor

För att undersöka om du har radon i ditt hus kan du göra en radonmätning.

I denna beställning får du hem mätdosan, sätter upp den i något av rummen. Efter 2 månader skickar du tillbaka den i det medföljande kuvertet.

Starta e-tjänst