Beställning av nybyggnadskarta

Behövs vid bygge av nytt bostadshus

Nybyggnadskartan styr hur huset ska placeras på tomten. Nybyggnadskarta innehåller bland annat fastighetsgränser, detaljplanens bestämmelser mm.

Starta e-tjänst