Begäran om arvode, god man för ensamkommande barn

Om du är god man för ensamkommande barn och vill begära arvode.

Om du har uppdrag att vara god man för ensamkommande barn har du rätt till skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som uppkommit för att fullgöra uppdraget enligt föräldrabalken.

Starta e-tjänst