Avanmälan om försäjning av tobaksvaror

När tobaksförsäljning upphör ska avregistrering ske hos kommunen genom denna ansökan.

Avanmälningsblanketter man måste ange orsak till verksamhetens upphörande.

Starta e-tjänst