Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning

Om du vill inrätta eller ansluta till en avloppsanläggning.

Om du vill ansluta till befintlig avloppsanläggning ska du ansöka om detta hos kommunen enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ska du inrätta en annan typ av avloppsansläggning som inte är ansluten till befintlig anläggning ska det anmälas till kommunen.

Starta e-tjänst