Ansökan till gymnasiesärskola

Ansökan om plats på gymnasiesärskola.

Utbildningen i gymnasiesärskolan är öppen för ungdomar som har slutat grundskolan eller grundsärskolan och inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en utvecklingsstörning eller en hjärnskada.

Starta e-tjänst