Ansökan om vårdnadsbidrag

Ansökan om kommunalt vårdnadsbidrag för barn mellan 1 och 3 år.

För att ansöka om vårdnadsbidrag finns vissa krav på t.ex. att barnet ska vara folkbokfört i kommunen. Får du annan ersättning som föräldrapenning, arbetslöshetsersättning, sjukpenning som pågått i mer än 365 dagar eller sjuk och aktivitetsersättning så har du inte rätt till vårdnadsbidrag.

Starta e-tjänst