Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall, slam och latrin

För uppehåll på minst 4 månader

Förutsättningen för att uppehåll ska beviljas är att fastigheten inte nyttjas under en sammanhängande period av minst fyra månader (permanentbostad) respektive hela hämtningsperioden 16 april till 15 oktober (fritidsfastighet). Uppehåll kan beviljas för ett år i taget, inte retroaktivt. Ansökan ska vara tekniska förvaltningen tillhanda senast fyra veckor före avsedd period.

Kräver e-legitimation för att kunna ansöka.

Starta e-tjänst