Ansökan om trafikanordningsplan vid vägarbete

Trafikanordningsplanen innehåller fakta om ett vägarbete och hur det ska märkas ut.

Ansökan om trafikanordningsplan ska skickas till kommunen två veckor innan vägarbetet påbörjas.

Trafikanordningsplan ska upprättas om arbetet bedrivs i eller i närheten av gatuområde, gång- eller cykelväg eller plats där annan person kan komma till skada.

Starta e-tjänst